Svensk biblioteksförenings regionförening Stockholm Uppsala Gotland bjuder in till ett dialogcafé där vi diskuterar Kungliga bibliotekets utkast till en nationell biblioteksstrategi.

På dialogcaféet kommer vi att diskutera tre av de sex områden som tas upp i “Från ord till handling: på väg mot en nationell biblioteksstrategi”. I anmälningsformuläret (se länk nedan) fyller du i vilka områden du helst vill fokusera på. (Vi diskuterar alltså de tre områden som ni mest efterfrågar att diskutera).
Områdena är:
* Demokrati
* Tillgänglighet
* Utbildning
* Läsning
* Digitalisering
* Infrastruktur

Diskussionerna på dialogcaféet kommer att ligga till grund för de synpunkter som regionföreningen lämnar på utkastet i oktober.

Anmäl er senast den 13 september här: https://goo.gl/forms/fzklh2Ly38OcLEuD2
Varmt välkomna!

Bakgrund
Kungliga biblioteket (KB) fick 2015 uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi som ska slutredovisas i mars 2019. KB har utsett ett sekretariat som bland annat tagit fram en omvärldsrapport och ett antal fördjupande rapporter samt ett första utkast: Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi.

Kungliga biblioteket kommer nu att hämta in synpunkter på utkastet, bland annat via fem olika dialogseminarier i oktober. Det är också möjligt att lämna skriftliga synpunkter på förslaget och dessa ska vara inlämnade senast den 31 oktober.

Diskussionerna på dialogcaféet kommer att ligga till grund för de synpunkter som regionföreningen lämnar på utkastet i oktober.

Dialogcafé – så går det till
Cafémetoden är en dialogmetod som uppmuntrar människor att delta i diskussioner i en informell och bekväm miljö.

Caféet kommer att ledas av en moderator och inleds med en kort genomgång av utkastet. Tryckta kopior av utkastet kommer också att finnas tillgänglig vid borden, men det är bra att läsa igenom de delar av utkastet du vill diskutera innan du kommer till mötet.

Vi kommer att diskutera olika delar av strategin i små samtalsgrupper runt bord. Deltagarna byter bord/grupp vid bestämda tidpunkter under mötet. Arbetet vid borden dokumenteras av styrelsemedlemmar som agerar bordsmoderatorer. Sammanfattade idéer och synpunkter delges övriga deltagare under och i slutet av mötet.