Lär dig om antisemitism när Forum för levande historia arrangerar en fortbildning om ämnet riktat till dig som når eller möter unga utanför skolan.

Antisemitism är ett allvarligt problem så väl i Sverige som i Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen mot judar ökat.

Vilka är de historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorierna? Hur sprids de och hur kan de bemötas? I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) anordnar Forum för levande historia en fortbildning om antisemitism för dig som når eller möter unga utanför skolan. Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom.

Sista anmälningsdag: 15 november.

Läs mer om evenemanget och anmäl dig här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Benny Rotlevy, Unsplash.