Hur stärker folkbiblioteken kompetensen inom läsfrämjande och litteraturförmedling bland medarbetarna? Är det någon satsning som visat sig mer framgångsrik? Eller något man bör undvika?

Vid två digitala träffar under hösten vill Kulturrådet skapa möjlighet att ta del av olika satsningar som landets folkbibliotek genomför inom Läsfrämjandelyft för folkbibliotek. Träffarna riktar sig till medarbetare på landets folk- och regionbibliotek.

Månadens gäst

Vid varje tillfälle kommer vi bjuda in ett folkbibliotek som under en kortare presentation kommer att berätta om en kompetenshöjande insats. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor. Månadens gäst kommer presenteras cirka en månad innan träffen. Träffarna sänds i Teams-live och kommer finnas tillgängliga på Kulturrådets webb några dagar efter själva träffen.

Sista dag att anmäla sig är 14 november.

Anmäl dig här

Foto: Unsplash.