Varmt välkommen till Barn, bibliotek och forskning! Konferensen utgår i år från den nyutkomna boken Barns och ungas bibliotek: en kunskapsöversikt.

Bokens release äger rum samma dag som konferensen börjar, 17 januari kl. 8.30. På konferensen kommer vi att få ta del av tre inspelade föreläsningar med forskare inom biblioteksverksamhet för barn och unga, samt ett panelsamtal med biblioteksmedarbetarna Karin Björnberg, Tomas Woodski och Woody Oliphant.

Föreläsare

Emma Berge Kleber, adjunkt, från Högskolan i Borås är tillsammans med Amira Sandin redaktör för boken Barns och ungas bibliotek: en kunskapsöversikt.  Föreläsningen ger en överblick över barnbiblioteksforskningen i Sverige från 2006 till idag och lyfter intressanta aspekter och obeforskade fält.

Cecilia Riving är historiker vid Lunds universitet och utbildad bibliotekarie. Föreläsningen handlar om fantasins minskande status i läsfrämjande projekt för barn och unga 1980–2020. I sin forskning som historiker har hon främst ägnat sig åt psykisk sjukdom och det sena 1800-talets vetenskapskultur. Som bibliotekarie är barnlitteratur och läsfrämjande det som engagerar henne mest.

Catarina Eriksson är forskare och lärare vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Catarinas föreläsning utgår från hennes avhandling Barnbiblioteket tar form: en idéanalytisk studie av perioden 1945-2018, där hon undersöker vilka idéer som har konkurrerat om dominans inom barnbiblioteket i Sverige, och hur idévariationerna har sett ut över tid.

Konferensen sker digitalt och är tillgänglig från och med 17 januari till 6 februari 2024. Konferensen är avgiftsfri.

Anmäl dig senast 15 januari 2024.

Läs mer och anmäl dig här, länk öppnas i nytt fönster.

Foto: Unsplash.