Vilka digitala plattformar ska biblioteken finnas på – för att synas, förmedla kunskap och möta nya användare?

Välkommen till träffen ”Digital timme” då vi samtalar om ett relevant ämne inom digitalisering och bibliotek. Under denna träff tittar vi närmare på bibliotekens närvaro på digitala plattformar och vad detta innebär för biblioteken och för användarna. Vilka är fördelarna, finns det risker och hur kan vi tänka framåt kring bibliotekens digitala närvaro?

Det är viktigt att folkbiblioteken arbetar uppsökande och att de finns, syns och verkar där människor är. När många människor lever en stor del av sina liv på digitala och sociala plattformar, är det självklart att även biblioteken är digitala och har kunskaper om digitaliseringens spelregler. Vilka sociala medier finns biblioteken på idag och hur arbetar ni för att nå de användare, kanske främst barn och unga, som ni inte möter på biblioteken?

Anmäl dig senast 28 augusti!

Anmäl dig och läs mer om träffen här, länk öppnas i nytt fönster!