Svensk biblioteksförening regionförening Västerbotten bjuder in till en digital workshop om kognitiv tillgänglighet vid bibliotek i samarbete med Begripsam.

Workshopen genomförs över internet i en serie om tre tillfällen mars-april 2021. Den innehåller praktiska såväl som teoretiska inslag och syftar till att öka kunskap och väcka insikt om förutsättningar för kognitiv tillgänglighet i biblioteksmiljö.

Är det mörkt i hörnen eller överlastat på anslagstavlan? Inte längre! Genom samtal, reflektion och exempel ur verkligheten sänker vi trösklarna för alla låntagare och besökare att ta del av bibliotekens resurser.

För att delta behöver du vara medlem i regionföreningen Västerbotten i Svensk biblioteksförening!

Datum och tider
  • Torsdag 4 mars kl. 13.30 – 16.30
  • Fredag 26 mars kl. 09.00 – 12.00
  • Torsdag 15 april kl. 13.30 – 16.30

Gör din anmälan senast 15 februari till: christina.degerstrom@gmail.com

Ange för- och efternamn, titel, organisation, arbetsplats, student, senior eller annat.

För att delta behöver du vara medlem i regionföreningen Västerbotten i Svensk biblioteksförening!
Bli medlem

Workshopen erbjuds kostnadsfritt med stöd av Kulturrådet.

Välkomna!

Bakgrund

I maj 2020 lanserade Kulturrådet och Begripsam AB en rapport och kunskapsöversikt om kognitiv tillgänglighet vid folkbibliotek. Vi lyfte frågan med Kulturrådet: hur kan innehållet komma till praktisk nytta vid fler slags bibliotek, och i norr? Resultatet blev ett samarbete om fortbildning över nätet för alla våra medlemmar.

Ladda ned Kulturrådets och Begripsams rapport här:
https://www.kulturradet.se/i-fokus/lasframjande/kognitiv-tillganglighet/

En workshop i tre delar

Under det första tillfället ger workshopledare Karin Forsell och Tommy Hagström en teoretisk föreläsning om kognitiva funktionsnedsättningar, bemötande samt tips och råd för ett mer kognitivt tillgängligt bibliotek. Inför det andra tillfället skickar deltagare in bilder från sina bibliotek, enligt instruktioner som ges vid första tillfället. Till det tredje och sista tillfället ska du som deltagare ha genomfört en förbättring av något problem på ditt bibliotek, och skickat in en ny bild med en kort kommentar. Vi diskuterar förbättringar som gjorts och problem deltagare kan ha stött på.

Praktisk förberedelse och Zoom

Workshopen ges på Zoom. Ladda ned Zoom för webbläsare eller som applikation för surfplatta och mobiltelefon här: https://zoom.us/download