Välkommen till ett webbinarium om digitalisering tillsammans med Johan Magnusson, professor vid Göteborg universitet.

”Digitalisering lyfts upp som en silverkula för att rädda välfärden. Samtidigt vet vi att digitalisering i sig är behäftat med betydande utmaningar och direkta motsättningar. Hur skall vi klara av att värna de grundläggande värderingar som välfärden bygger på och samtidigt säkerställa offentlig sektors relevans? Seminariet utgår från pågående forskning kring offentlig sektors digitalisering och lyfter frågeställningar för reflektion”.

Det menar Johan Magnusson som är professor vid Göteborgs universitet och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation. Han leder också forskningskonsortiet digital förvaltning, där ett trettiotal forskare arbetar för att säkerställa ändamålsenligheten i offentlig sektors digitalisering. Till webinaret behöver du inte anmäla dig. Webbinariet spelas inte in.

Webbinariet är en del av samarbetet ”Demokratiska bibliotek”, där de regionala biblioteksverksamheterna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Gävleborg försöker att ge de kommunala biblioteken mod, inspiration och verktyg att oförtrutet jobba vidare med de demokratiska frågorna i en tid då dessa ifrågasätts.

Läs mer och delta i webbinariet via denna länk, öppnas i ny flik.