Regionförening Väst kallar till årsmöte 

Datum och tid: Onsdagen 30 mars kl. 18:00
Plats: Zoom

Vi ses i Zoom och genomför föreningens årsmöte.

Efter årsmötet (ca 18:30) besöker nuvarande ordförande Johanna Hansson oss för att berätta mer om översynen av regionföreningarnas och regionavdelningarnas verksamhet som styrelsen beslutade om i december 2021. Arbetet har inletts av Revisionsbyrån PWC som har fått till uppdrag att göra översynen. Syftet är att göra en oberoende analys av hur den regionala organiseringen idag bidrar till medlemsnytta och engagemang och i nära dialog med företrädare för de regionala verksamheterna.

Möteslänk: https://gu-se.zoom.us/j/66991006753 [gu-se.zoom.us]

Om du har frågor, kontakta svbfvast@gmail.com.

Varmt välkommen!

Styrelsen