Föreningen Norden arrangerar tillsammans med Biskops Arnö ett seminarium om aktuell nordisk litteratur.

Program:

15.00 Samtal om aktuell nordisk litteratur mellan Biskops Arnös bibliotekarie Alfred Arwidsson och Johan Swedenmark, översättare och redaktör. Tid för frågor finns.
15.45 Rundtur i Biskops Arnös bibliotek.
16.00 Information och diskussion om årets Nordiska litteraturvecka, information om temat och böckerna samt en diskussion om projektets framtid.
16.30 Slut

Seminariet kommer att genomföras i  Zoom, registrera er här.

Läs mer om Biskops Arnö, Nordens folkhögskola