Inställt pga för få anmälningar.

Svensk Biblioteksförening Östergötland och Jönköpings län bjuder in Dig till en trevlig kväll med mat, fika och möjligheter att diskutera föreningens framtid
torsdagen den 8 november kl. 18 – 20 på Kafé Braheparken i Jönköping.

Vi kommer att diskutera vad medlemmarna vill få ut av sitt medlemskap i Svensk Biblioteksförening, vad syftet med en lokalavdelning ska vara, vad medlemmarna önskar
från föreningen i form av fortbildning och aktiviteter samt berätta om möjligheten att engagera sig.

Syftet med kvällen är både att äta gott och att få ett underlag inför kommande aktiviteter. Dessutom är det ett perfekt tillfälle att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor.

Tillställningen är gratis för medlemmar. Är du inte redan medlem kan du bli det på plats. Anmäl dig via e-post senast torsdagen den 1 november. Ange eventuella allergier. Har du frågor? Hör av dig till: maria.ekelund@jonkoping.se

Med vänliga hälsningar

Maria Ekelund och Johanna Andersson