Europeiska dyslexiveckan infaller 1-7 oktober 2018. Uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter på din skola, ditt bibliotek eller helt enkelt där du är!

Årets tema: ”Alla kan bli läsare!”
Med tidig upptäckt och tidiga insatser får fler chansen att komma med på läståget! En del blir läsare nästan av sig själva, andra behöver extra mycket tid och uppmuntran.
Det finns olika sätt att läsa. Du kan läsa med ögonen, öronen eller fingrarna. Du kan läsa på papper eller skärm. Lättläst eller svårläst. Inget sätt är mer rätt än något annat. Det som räknas är att du kan ta till dig innehållet i texten.

Anmäl dina evenemang till Dyslexiförbundet, som samlar alla kända evenemang på sin webbplats. Där kan du också ladda ner informationsmaterial att använda under veckan.

Under veckan infaller Världsdyslexidagen 4 oktober. Som förra året används kampanjen #formadinbokstav i sociala medier.

Läs mer på Dyslexiförbundets webbplats (nytt fönster)

Bild ur postern för Dyslexiveckan 2018, designad av Emmalill Frank.