I början av oktober är det dags för Dyslexiveckan. Årets tema är ”Rätten att utvecklas genom hela livet”. Temat har en stark anknytning till Europaåret för kompetens 2023, som är ett initiativ från EU.

Syftet med Europaåret är att stimulera ett livslångt lärande. Bakgrunden till satsningen är den snabba förändring som vårt samhälle går igenom. Förändringen beror bland annat på digitalisering och på att vi måste ställa om till ett mer miljövänligt sätt att leva. Det påverkar arbetsmarknaden, och behovet av arbetskraft med rätt kompetens är stort. Men rätt kompetens är också viktig för att vi fullt ut ska kunna delta i det moderna samhällslivet. Med Europaåret för kompetens 2023 vill EU förbättra våra möjligheter till utveckling och utbildning.

Rätten att lära och utvecklas gäller alla – även personer som har svårt att läsa, skriva eller räkna. Under årets Dyslexivecka vill vi påminna politiker och andra beslutsfattare om alla som behöver mer tid, mer stöd och fler alternativa vägar till utbildning och utveckling. Vi förväntar oss satsningar på grundskola, gymnasium och högskola. Men också på olika former av vuxenutbildningar, yrkesutbildningar, folkhögskolor och studieförbund. Och satsningar på bibliotek och bibliotekarier som spelar stor roll för vår målgrupps möjligheter att utvecklas och hitta vägar framåt.

Alla har rätt att lära och utvecklas genom hela livet!

Material

Du kan nu ladda ner material inför Dyslexiveckan från Dyslexiveckans webbplats. Det går även att beställa material.

Rapportera in evenemang

På Dyslexiveckans sida samlar vi alla abonnemang som sker under veckan. Rapportera in ditt lokala evenemang till sara.rydin@dyslexi.org.
Ange:
plats
dag och tid
information om vad som händer
eventuell länk till mer information.

Här kan du läsa mer, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: mohamed_hassan/Pixabay