Årets eMedborgarvecka infaller v41, 8–14 oktober. Mer information kommer senare på Digidel.se

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Kampanjen är en chans att samordna insatser som främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Digidelnätverket samordnar kampanjveckan.

eMedborgarveckan samordnas av Digidelnätverket