För nionde året i rad lyfter Digidelnätverket deras dagliga arbete med digital delaktighet. eMedborgarveckan består av ett brett utbud av aktiviteter med fokus på allmänhetens möten med digital samhällsservice.

För många personer är den digitala vardagen beroende av tillgång till sociala nätverk och så kallade varma experter. Kommunvägledare, integrationslotsar, bibliotekarier, hälsokonsulenter är exempel på yrkesgrupper som – tillsammans med anhöriga – överbryggar olika hinder som uppstår i samhällets digitala transformation. Vissa kommuner har samlat digitalt stöd i en särskild funktion, till exempel på DigidelCenter. En del kommuner har även anställt så kallade digitala fixare. De gör hembesök till personer som är 65 år eller äldre och kan hjälpa till med att visa den digitala tekniken. Under eMedborgarveckan lyfter Digidelnätverket många av de insatser som pågår runt om i landet för att alla ska kunna ta del av vår gemensamma digitala vardag.

Här kan du läsa mer om veckan, länk öppnas i nytt fönster!