Att överbrygga läsklyfter!

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Syftet med dagen är att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Anmäl dig senast 23 oktober

Här kan du läsa mer om dagen och anmäla dig, öppnas i nytt fönster!