Arbetet med nationella minoriteter: tips och metoder

Välkommen på vår digitala nätverksträff som denna gång fokuserar på praktiska tips om och erfarenheter av olika arbetsmetoder i bibliotekens arbete med nationella minoriteter.

Datum: 2 maj 2023
Tid: 09:00–12:00 med frivilligt eftersnack till 12:30
Plats: Digital träff via Zoom. Länk finns på medlemssidan (se nedan)

Program

09:00 Välkomna / intro

09:10 Språkcentrum, Isof
Elina Majakari berättar om Språkcentrum på Institutet för språk och folkminnen, dialog kring hur folkbiblioteken och Språkcentrum kunde samverka.

09:30 Ringar på vattnet, Västernorrland
Anita Trombola, Judith van Weelie, Carin Collén, Izabelle Holmgren och Elisabet Rundqvist berättar om utvecklandet av metoder för samråd med unga biblioteksbesökare. Tonvikten kommer att ligga på dialog med stort utrymme för frågor.

10:20 Paus

10:30 Bokpaket, Finlandsinstitutets bibliotek
Eeva Östberg berättar om Finlandsinstitutets bokpaket för finskspråkiga läsecirklar.

10:45 Läsecirkelpaket och material, Biblioteken i Västmanland
Anne Alamaa, samordnare i Hallstahammar, och Sari Säkkilä, samordnare i Köping, berättar om finska läsecirkelpaket och arbetsmaterial.

11:05 Praktiskt NM-arbete i vardagen, Biblioteken i Borås
Signe Nygårds, Björkskatans bibliotek, Luleå, berättar om hur hon arrangerade finskt bokcafé på Sjöbo bibliotek i Borås utan att kunna finska. Åsa-Maria Berg Levinsson och Sofia Schöön, Borås stadsbibliotek, berättar om erfarenheter från fika på finska, lättläst bokcirkel på finska, finsk läsecirkel, finsk skrivargrupp och ett skrivprojekt för unga romer.

11:25 Språkstart Halland – alla barn  (och familjer) har rätt till ett språk, Region Halland
Maria Ehde Andersson berättar om varför Region Halland översatte sitt bokstartsmaterial till minoritetsspråken.

11:45 Dagen avslutas genom fri diskussion om tankar som dykt upp under dagen

12:00 Frivilligt eftersnack i två grupper; bibliotekspersonal som identifierar sig som tillhörande en nationell minoritet och övriga (cirka 30 minuter)

Kontaktperson för nätverket: Åsa-Maria Berg Levinsson, asamaria.berg@gmail.com, 0723-66 35 77

Anmälningsinformation:

Anmälan senast: 28 april 2023. Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem –Bli medlem här, länk öppnas i nytt fönster! 

Anmälan via medlemssidan
Svensk biblioteksförening går nu över till att använda medlemssidan för kommunikation och anmälningar till evenemang. När du trycker på knappen Till anmälan nedan, kommer du till medlemssidan. Om det är första gången du loggar in behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”.

När du har loggat in väljer du ”Kommande evenemang” och anmäler dig. Kontakta info@svbib.se om du har några frågor om inloggningen.  Kom ihåg att du endast kan skapa lösenord med den e-postadress du anmält till föreningens medlemsregister.

Till anmälan