Nationella minoriteter och minoritetsspråk i Norden 1.

Vid denna nätverksträff ska vi börja vidga blicken lite till en nordisk nivå samtidigt som vi fångar upp vad som händer just nu i Sverige.

Datum: 26 maj
Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt möte (Teams)
Sista anmälningsdag: 19 maj

För att delta i träffen behöver du, eller din institution, vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Bli medlem

Till anmälan

Max 50 deltagare, först till kvarn gäller.

Välkommen på inspirationsträff!

Program 26 maj

09:00-9:15 Förmingel 

09:15 Välkomstord från styrgruppen; kort redogörelse för vad som hänt inom nätverket sedan senaste träff, presentation av medverkande och info om dagen

09:30 Resursbibliotek för nationella minoriteter; Elisabet Rundqvist, Kungliga biblioteket, berättar om uppdraget

09:45 Respons kring resursbiblioteken; Elisabet Rundqvist tar emot respons kring vilket stöd som skulle behövas från resursbiblioteken

10:00 Paus

10:10 Minoriteter och minoritetsspråk i Finland; Azra Arnautovic, Finlands svenska biblioteksförening

10:25 Frågestund kring Finland, minoriteter och bibliotek; Azra Arnautovic

10:40 Nätverkets verksamhet och situationen i Sverige när det gäller NM och bibliotek; Styrgruppen för vårt nätverk informerar

11:00 Paus

11:10 Små språk i Norden; Karin Kvarfordt Niia berättar om verksamheten

11:30 Frågestund kring Små språk i Norden; Karin Kvarfordt Niia

11:45 Avslutande samtal och information

12:00 Träffen avslutas officiellt

12:00-12:20 Frivilligt eftersnack i två grupper;

  • Kollegial grupp för rättighetsbärande bibliotekspersonal
  • Kollegial grupp för övrig bibliotekspersonal

Kontaktperson och kontaktuppgifter
Nätverkets mejladress: nmochurfolkbibliotek@gmail.com
Telefonnummer kontaktperson vid nätverksträffen:
Åsa-Maria Berg Levinsson 033-35 76 33