Välkommen att delta i vårens nätverksträff med Svensk biblioteksförenings expertnätverk för service till studenter med läs- och skrivnedsättning på högskola och universitet. Den här gången är temat för träffen läsning: talböcker, talsyntes och ePub3. Vi kommer även att ta upp Universal Design for Learning (UDL).

Datum: 18-19 april 2023
Tid: 12.15-12.00
Plats: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, Bromansalen

Program

Tisdag 18 april
12.15 Lunch

13.15 Introduktion

13.30 Kunskapsöversikt om hur studenter lyssningsläser
Lisa Olsson Dahlquist, doktor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet samt verksamhetsutvecklare för forskningsfrämjande, MTM, och Eva Wennås Brante, docent i pedagogik, Malmö universitet.

14.30 Kaffe

15.00 Workshop om ePub3
Jimmy Freiding, tillgänglighetsexpert på MTM, och Martin Persson, xml-expert på MTM.

16.00 Avslutande diskussion

16.30 Slut för dagen

På kvällen arrangeras gemensam middag på egen bekostnad. Ange på anmälningsformuläret om du vill delta!

Onsdag 19 april
08.30 Studenters erfarenhet av att studera med talböcker och stödprogram, utifrån en fokusgruppsstudie
Linnea Dahlgren, LTHs bibliotek, Lunds universitet, Annika Lewrén och Karin Lundin, Malmö universitetsbibliotek.

09.30 Fika

10.00 Vem får Legimus-konto?
Gruppdiskussion om vilket behov av stöd som vi registrerare har.

11.00 Universal Design for Learning, UDL
Håkan Eftring, Certec, Lunds universitet, och Christina Rowa, Pedagogiskt stöd, Lunds universitet.

12.00 Avslutning

Kontaktperson för nätverket:Åsa Forsberg, Lunds universitet. Tel 070-299 89 09, e-post: asa.forsberg@ub.lu.se

Anmälningsinformation:
  • Anmälan senast 11 april 2023
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Anmälan via medlemssidan
Svensk biblioteksförening går nu över till att använda medlemssidan för kommunikation och anmälningar till evenemang. När du trycker på knappen Till anmälan nedan, kommer du till medlemssidan. Om det är första gången du loggar in behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”.

När du har loggat in väljer du ”Kommande evenemang” och anmäler dig. Kontakta info@svbib.se om du har några frågor om inloggningen.  Kom ihåg att du endast kan skapa lösenord med den e-postadress du anmält till föreningens medlemsregister.

Till anmälan