Bibliotekets dag, jämställdhetsdagen och Minna Canth-dagen till ära presenterar Finlands svenska biblioteksförening programmet för vår konferens Finlands svenska biblioteksdagarna.

Den omtyckta konferensen med temat ”Det mångfasetterade biblioteket” ordnas i år helt digitalt och sänds i realtid. Konferensen är alltså gratis och öppen för alla. Mer information om anmälan kommer under våren. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

Biblioteken har alltid jobbat för ett hållbart och inkluderande samhälle. Biblioteken tillhandahåller tjänster som många kanske inte har tillgång till annars och de är säkra och inkluderande rum som är viktiga för vår vardag. Därför vill vi med denna konferens lyfta upp hur mångsidiga och viktiga biblioteken är för vårt samhälle.

Här kan du läsa hela programmet, öppnas i nytt fönster!

Konferensen kommer att tolkas till finlandssvenskt teckenspråk, och de inslag som är inspelade på förhand kommer att ha undertexter.