För ungefär 100 år sedan fick demokratin sitt genombrott i Sverige. Välkommen till en kunskapsfest där vi berättar historien om hur riksdagen fattade beslutet om att införa allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor.

http://firademokratin.riksdagen.se/

Foto: Sveriges riksdag