Välkomna till en dag på Malmö stadsbibliotek tillägnad flerspråkighet med program för barn, unga och vuxna.

Dagen avslutas med panelsamtalet: ”Flerspråkighet i Sverige – modersmålets plats och villkor i samhället”. Panelen kommer bestå av Sveriges läsambassadör Nioosha Shams, författaren och läkaren Dr. Salomon Schulman samt Linus Salö som är docent och språkvetare vid Stockholms Universitet. Samtalet modereras av journalisten och författaren Shora Esmailian.

PROGRAM:

13:00: Välkomna, kaffe och fika.

13:30–14:30: Högläsning och workshops för de yngsta på persiska, Jiddisch och arabiska.

14:30–15:00: Musikframträdande med bandet Folkdivizjion.

15:00–16:00: ”Skrivworkshop på alla dina språk” med Nioosha Shams. Workshopen riktar sig främst till unga i åldern 12-20 år.

16:30–17:30: Panelsamtal: ”Flerspråkighet i Sverige – modersmålets plats och villkor i samhället”.

Samtalet kommer bland annat handla om forskning som berör flerspråkighet, språkutveckling och inlärning. Panelen kommer även prata om modersmålsundervisning och vilka effekter som modersmålsundervisning kan ha på både individnivå och samhällsnivå.

Dagen arrangeras i samarbete mellan Malmö stadsbibliotek, Världens bibliotek och Sveriges läsambassadör Nioosha Shams. Varmt välkomna!