På Linnéuniversitetet i Växjö pågår projektet ”Folkbibliotek i ett förändrat politiskt landskap”. Nu bjuder de regionala biblioteksverksamheterna i norra Sverige in till en digital föreläsning med Joacim Hansson och Hanna Carlsson, som båda arbetar med projektet.

En utgångspunkt för projektet är att kulturpolitiken, som tidigare skilt partierna åt främst på en pragmatisk nivå, numera är en arena för möjlig ideologisk konflikt.  Folkbiblioteken hamnar i en ny kontext när definitionen av vad ett demokratiskt samhälle innebär omtolkas och omförhandlas. Projektet fortsätter året ut, och hittills finns en forskningsartikel publicerad. Läs mer om projektet ”Folkbibliotek i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid?”.

Evenemanget sänds live och kräver ingen särskild anmälan. Följ bara möteslänken när det är dags. Länk till föreläsningen finns på den här sidan, länk öppnas i nytt fönster!

Efter föreläsningen bjuder Regionbibliotek Stockholm in till ett tillfälle att samtala om tankar som väckts och om förhållandena i era kommuner. Det efterföljande samtalet sker digitalt på Teams. Anmäl dig till teamsmötet om du vill prata om till exempel styrdokumentens betydelse, politiker på armslängds avstånd, och om biblioteken som en möjlig plats att tycka olika på. Läs mer och anmäl dig här.