Pensionärer lånar e-böcker, studenter pluggar, barnfamiljer fikar, ungdomar spelar datorspel, bibliotekarien hjälper till med jobbansökan. Samtidigt som våra bibliotek blir färre kompletteras bokläsandet av nya aktiviteter. Vilken roll ska folkbiblioteken spela i samhället?

I England talas det på sina håll om folkbibliotekens död. Även i Sverige läggs biblioteksfilialer ner. Samtidigt lyfts folkbiblioteket fram som det enda offentliga rum där alla kan få tillgång till datorer och wifi, eller en lugn plats att vara där det finns någon som hjälper till med frågor i vardagen.

Folkbiblioteken är enligt undersökningar en av de samhällsfunktioner som befolkningen har störst förtroende för. Och många har en uppfattning om vad folkbiblioteket ska vara – eller inte vara – och för vem. Är biblioteket en plats för tyst läsning, möten, lärande, litteratur och informationssökning, debatt, kreativitet eller upplevelser?

Seminariet bjuder på presentationer av aktuell forskning om folkbibliotekens roll och legitimitet samt om hur nyanlända använder sig av folkbiblioteken. Panel och publik diskuterar därefter folkbibliotekens roll för medborgarskap, kultur, kunskap och hur folkbibliotekens resurser kan utnyttjas.

Medverkande:
Karin Linder (moderator), generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
Christina Persson, utredare, Kungliga Biblioteket
Ola Pilerot, universitetslektor, Högskolan i Borås
Katarina Michnik, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås
Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef, Varbergs stadsbibliotek
Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig, Kulturdepartementet
Markus Lagerquist (M), politiskt sakkunnig, kulturutskottet

Om seminariet på Almedalsveckans programwebb (nytt fönster)

Foto: Region Gotland