Välkommen till ett webbinarium om forskningsprojektet ”Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap”.

Hur påverkas folkbibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling då synen på vad demokrati är ifrågasätts? När definitionen av demokrati och vad ett demokratiskt samhälle innebär omförhandlas och omtolkas placeras folkbibliotekens uppdrag i en ny kontext. I fokus för detta forskningsprojekt står bibliotekariers upplevda erfarenheter av den politiska utvecklingen i Sverige. En utgångspunkt är att kulturpolitiken som länge varit föremål för en bred politisk konsensus i ökande grad utgör en arena för ideologisk konflikt. Med utgångspunkt i bibliotekslagen används folkbiblioteket för att fånga upp och belysa politiska tendenser i samtiden av vikt för hela samhället.

Medverkar gör Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Hanna Carlsson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet. De jobbar båda i projektet.

Ingen föranmälan krävs. Webbinariet spelas inte in.

Läs mer om och anslut dig till webbinariet här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Unsplashed.