Välkommen till en nätverksdag med Expertnätverket för folkbibliotekschefer med tema bibliotekets roll i kristid!

Vem finns vi till för om krisen och kriget kommer? ”Biblioteken ska ingå i totalförsvaret” –  ett förslag i underlagsarbetet till en nationell biblioteksstrategi. Intensiva beredskapsdiskussioner och varningar för desinformation och cyberangrepp sätter fokus på bibliotekens uppgift. Under de senaste årens yttre tryck har vi flera gånger lyft bibliotekens roll och ansvar som samhällsviktig funktion. Hur planerar vi för kris? Vilken verksamhet prioriterar vi? Hur skapar vi uthållighet?

Datum: 4 maj 2022
Tid: 09.00-16.00
Plats: Kista bibliotek, som ligger i Kista galleria med bra förbindelser till och från Stockholms Central/T-centralen via tunnelbanans blå linje.

Program

09.00 Drop-in-fika

09.30 Samordnargruppen hälsar välkommen

09.40 Krisplan och biblioteksplan
Marie Holmqvist (tidigare bibliotekschef, nu strateg, Västerås) berättar om erfarenheter av att ta fram en handlingsplan för skydd och beredskap i samspel med en med politiken välförankrad biblioteksplan.

10.30 Desinformation och cyberangrepp
Catharina Isberg, bibliotekschef, och Tina Haglund, avdelningschef, båda på Helsingborgs stadsbibliotek, berättar om det arbete Biblioteken i Helsingborg har påbörjat gällande hur biblioteken kan fokusera och ha beredskap för desinformation och cyberattacker.

11.20 Kort bensträckare

11:30 Arbetsmiljö i orostid
Catharina Isberg delar erfarenheter av Hållbara arbetsplatser (att hantera oro).

12.00 Lunch på Glaze (ligger i Kista Science Tower)

13:00 Biblioteken i totalförsvaret
Bengt Klein (fmv) och Andreas Nilsson (Sjöstridsskolan) från Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret presenterar nätverket och går igenom vad totalförsvaret är.

14:00 Myndigheten för psykologiskt försvar. Mer information kommer.

14:30 Fika

14:45 Avslutande samtal – Vem finns vi till för om krisen och kriget kommer?
Vad är prio i ett ansträngt läge? (erfarenheter från pandemin?) Hur planerar vi för kris? Hur skapar vi uthållighet?

15:30 Presentation av och rundvandring i Kista bibliotek

16.00 Dagen beräknas avslutas

Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Kari Wessely; Kari.Wessely@jarfalla.se Tfn: 0858029153
Susanne Hägglund; susanne.hagglund@harnosand.se Tfn: 0706855423

Anmälningsinformation:
  • Anmälan senast: 22 april 2022
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Till anmälan