”Den digitala utvecklingen har medfört nya förutsättningar för folkbibliotek.
I min presentation berättar jag om vilka möjligheter och utmaningar som folkbibliotek kan möta i ett digitaliserat samhälle.”

Katarina Michnik är forskare vid Högskolan i Borås och disputerade 2018 med avhandlingen Samhällets allt-i-allo?: om folkbibloitekens sociala legitimitet.

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs för att lyssna på föreläsningen.

Efteråt fortsätter de som vill till närliggande pub!