Välkommen till en arena där praktiskt verksamma inom folkbildningen möter forskare!

Vi riktar oss till företrädare för studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och andra arenor i det civila samhället. Årets konferens handlar om folkbildning som medborgarskapande och om några av utmaningarna folkbildningen möter inför framtiden. Demokratin och allas fulla delaktighet hotas genom strukturella hinder, segregation, diskriminering, populism och en växande främlingsfientlighet.

Här kan du läsa hela programmet som pdf, öppnas i nytt fönster!

Till anmälan