Folkbildningens forskningsdag 2018 

Folkbildning som medborgarskapande – Om avmakt, motmakt och medmakt

Årets konferens handlar om folkbildning som medborgarskapande och om några av utmaningarna folkbildningen möter inför framtiden. Demokratin och allas fulla delaktighet hotas genom strukturella hinder, segregation, diskriminering, populism och en växande främlingsfientlighet. Hur kan folkbildningen medverka till att ändra strukturer och maktordningar i samhället? Vad betyder #MeToo-rörelsen och ett ökat intresse för genus och normkritiska perspektiv? Vad har vi lärt oss av demokratiinitiativet ”Vi måste prata” som genomförts med stöd av Studieförbunden och Sveriges folkhögskolor?

Föreningen för folkbildningsforskning vill stimulera forskare och praktiker till ett utbyte som bygger på en ömsesidig dialog och en respekt för varandras kunskaper och perspektiv.

Lokal: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.

Tid: Måndagen den 22 oktober 2018, 09.30–16.30

Kostnad: 600 kr för icke medlem, 400 kr för enskild medlem i Föreningen för folkbildningsforskning

Till detaljerat program och anmälningslänk (pdf)