Vill du lära dig mer om att arbeta läsfrämjande med faktatexter? Missa inte Författarcentrum Östs föreläsning riktad till såväl skolbibliotekarier som lärare.

Välkommen till en föreläsning med Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling och författare, om att arbeta läsfrämjande med faktatexter i skolan. Under föreläsningen får du flera förslag på hur du kan använda faktatexter i din undervisning, som gynnar alla elevers ordförråd och begrepps- och kunskapsutveckling. Westlund visar att ett aktivt arbete med faktatexter behöver få ett betydligt större utrymme i undervisningen än det har idag. Du får även kunskap i hur samarbetet med en fackboksförfattare kan bidra till ökad läslust.

Föreläsningen är gratis och riktar sig främst till skolbibliotekarier och lärare med elever i årskurs 1–9.

Anmälan: emelie@forfattarcentrum.se senast 11 september. Ange om du vill delta fysiskt eller digitalt.

Föreläsningen arrangeras med stöd av Natur och Kultur.

Läs mer om föreläsningen på Författarcentrum Östs hemsida, länk öppnas i ny flik.