Syftet med dagen är att inspirera och visa hur bibliotek och samarbetspartners med hjälp av digitala verktyg kan arbeta tillsammans för demokrati och likvärdighet.

Formatdagen – digitala gränslösa verktyg är en fortbildningsdag för bibliotekspersonal i Örebro, Västmanlands och Sörmlands län. Dagen är en del av Dela & Lär-samarbetet och årets tema är demokrati.

Program:
– MIK och demokrati – Marika Alneng
– Lär känna spelkulturen – Alexander Hallberg
– Digital delaktighet: ett lagstadgat biblioteksuppdrag – Niclas Lindberg
– Digital folkbildning i en värld i förändring – Linda Mannila
– Prisutdelning av Axiells nytänkarpris 2017

Moderator för dagen är Elin Nord.
Kostnad för dagen är 500 kr/person (exklusive moms).

I priset ingår morgon- och eftermiddagsfika. Lunch sker på egen hand. Anmälan är bindande men du får gärna skicka en kollega istället om du får förhinder.

Anmäl dig senast 6 november.
Mer information och anmälan (nytt fönster)