Fortbildningsdagarna för medicinska bibliotekarier

I år blir det workshops på teman som:

  • Läshinder och hjälpmedel – från studiemiljön till att vara yrkesverksam i vården.
  • Hur kan vi aktivera studenterna i klassrummet? Active Learning Classrooms på Biomedicinska biblioteket.
  • Bibliometri och visualiseringsprogram: hjälpmedel i litteratursökningar?
  • Hur säkerställer vi ett relevant utbud av e-resurser på biblioteken? Kriterier för förvärv och avslut av e-resurser.
  • Introduktion till informationssökning: fokus PubMed.
  • Avancerad informationssökning: fokus struktur och systematik.
  • Agilt på biblioteket: agila förhållningssätt och verktyg för utvecklingsarbete i biblioteksmiljö.
  • Forskarstöd – hur når du och stödjer forskare i din organisation?

Anmälan görs via anmälningsformulär senast 13 oktober:
Till anmälan (öppnas i nytt fönster)  

I anmälningsformuläret ser du vilka workshops som fortfarande har lediga platser.

Detaljerat program med beskrivning av programpunkterna finns att läsa här:
Fortbildningsdagarna (nytt fönster)

Fortbildningsdagarna äger rum på Biomedicinska biblioteket och Academicum på Medicinareberget i Göteborg.

Välkomna!

Frågor om Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier 2017?
Kontakta ellika.riise@ub.gu.se eller Biomedicinska biblioteket på 031-786 3002.