Välkommen på digital frukostföreläsning!

Vi lyssnar till Milia Rahman Olsson som nyligen har gjort en intressant studie om icke-vita bibliotekariers erfarenheter av mötet med användare och bemötandet inom kåren.

Milia Rahman Olsson är verksam som bibliotekarie samt föreläsare i frågor om rasifierade bibliotekariers erfarenheter och situation i informationsdisken såväl som i kåren i stort. Hon tar avstamp i sin kandidatuppsats ”Får jag finnas här? – 9 rasifierade bibliotekariers erfarenheter i bibliotekarieyrket” från Linnéuniversitetet. Milia bor i Östersund med man och barn, och brinner för folkbildning och arbete inom intersektionell feminism.

Vi inleder passet med föreläsning och avslutar med frågestund (60 min).

Det går fortfarande bra att anmäla sig till evenemanget. Skicka då ett mejl till: vast@biblioteksforeningen.se.