RJ utlyser medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom. Du kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive rättsvetenskap och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning samt annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv, bibliotek eller motsvarande.

Den som beviljas medel från RJ förväntas aktivt delta i institutets verksamhet och hålla berörd institutsdirektör eller motsvarande underrättad om arbetets framskridande.

Sammanfattning

Område: humaniora och samhällsvetenskap, inklusive rättsvetenskap och religionsvetenskap
Söks av: enskild forskare som avlagt doktorsexamen (avlagd senast vid tidpunkten för sista ansökningsdag) och som har en anställning som pågår under den tid då forskningsvistelsen planeras äga rum
Gästforskarvistelsen startar: tidigast 1 januari 2020
Gästforskarvistelsen avslutas: senast 31 december 2022
Gästforskarvistelsens omfattning: 4–12 månader som får delas upp i högst två perioder
Sökt belopp: max 500 000 kr
Ansökningssystemet öppnar: 1 oktober 2019
Utlysningen stänger: 29 oktober (kl. 16.00) 2019
Beslut fattas: i december 2019