Den 23-27 oktober arrangerar Unesco ”Global Media and Information Literacy Week” – en kampanjvecka som synliggör arbete för medie- och informationskunnighet.

Vår världsbild formas till stor del via medier. Därför är det grundläggande att alla kan hantera och förstå medier och information.

Alla människor i Sverige behöver ha tillgång till tillförlitlig information. Vi behöver kunskap om var denna information går att finna, därtill behöver var och en av oss kunna sortera, värdera och kritiskt granska de budskap vi möter i olika medier och sammanhang. Vi behöver även känna till hur vi själva kan uttrycka oss och skapa information. Vi behöver alla – oavsett ålder och tidigare förkunskaper – vara medie- och informationskunniga, för att kunna tillvarata rättigheter och skyldigheter och göra vår röst hörd. Att kunna använda och förstå medier och information är en grundläggande demokratisk rättighet.

Här kan du läsa mer, länken öppnas i nytt fönster!

 

Bild av 정훈 김 från Pixabay