Med Emil Åkerö, skribent och föreläsare inriktad på gestaltningen av HBTQ-personer inom kulturen.
Han har medverkat vid bland annat Stockholm Pride, Umeå Pride, Norrköping Pride och Linköpings Regnbågsvecka.

Med hjälp av ett quiz som behandlar HBTQ inom kulturhistorien skapas en föreläsning som presenterar och ger djupare kunskap kring representation, HBTQ-historia och bemötande samt strategier för bibliotek. Emil vill skapa en grundläggande förståelse och engagemang för att jobba med frågorna på biblioteken och samtidigt får man en underhållande och lärorik upplevelse. Det hela avslutas med tid för frågor och givetvis en prisutdelning.

Go julfika serveras.

Anmälan senast 28 nov på: https://forms.gle/Q5rSE5P1Cc4xHpSC7
Frågor kan ställas till Mia Dimblad: mia.dimblad[at]hassleholm.se