Då vi sett ett stort intresse så har vi bokat in ytterligare en hearing på ämnet folkbiblioteket och pandemin, den 1 december. För dig som är folkbibliotekschef.

2020 är ett år olikt allt vi kunnat föreställa oss. Coronapandemin har påverkat allt och alla, professionellt såväl som privat. I en överväldigande majoritet av kommuner höll folkbiblioteken öppet. Ni var väldigt snabba på att anpassa era verksamheter och ställa om till rådande situation. Folkbiblioteken besitter erfarenheter och kunskaper som är unika för just den här tiden, erfarenheter och kunskaper som behöver delas, minnas och utvecklas.

Med avstamp i lärdomarna från det senaste halvåret diskuterar vi hur folkbiblioteksverksamheterna fortsätter framåt. Vad har vi lärt oss och, framförallt, vad tar vi med oss och kan vidareutveckla? Under hearingen delar ni deltagare med er av era erfarenheter och tankar inför framtiden. Vi diskuterar också hur vi utredare kan stöta ert arbete framöver.

Hearingen äger rum i Teams kl. 10–12. Vi skickar ut möteslänk samt ett par förberedande frågor fredagen den 27 november. Platserna är begränsade och endast en deltagare per bibliotek får delta. Deltagare ska vara medlem i Svensk biblioteksförening. Varmt välkommen in med din anmälan!

Är du inte medlem ännu?
Bli medlem

Till anmälan: