Historisk satsning på biblioteken

Tisdagen den 8 maj livesänds heldagskonferensen ”Historisk satsning på biblioteken”, där Erik Fichtelius presenterar ett utkast till nationell biblioteksstrategi. Utkastet kommer även att presenteras vid Biblioteksdagarna i Stockholm 17 maj.

Konferensen ”Historisk satsning på biblioteken” arrangeras av regionbiblioteket i Kalmar län. Utöver presentationen berättar Statens kulturråd om de medel som ska öka tillgängligheten hos landets folkbibliotek. Ni får även lyssna till föredrag med Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder samt Läsdelegationen.

Hela konferensen livesänds via Regionförbundet i Kalmar läns webbplats (nytt fönster)

Just presentationen av strategin sänds också via https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/ och texten publiceras samtidigt på https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter/

Den slutliga versionen av strategin överlämnas till regeringen i mars 2019.