Välkommen till ett digitalt frukostevent där du får ta del av olika perspektiv och funderingar kring hur vi stärker demokratin och det demokratiska samtalet i en digital tid.

Förhoppningarna var högt ställda i början av 2000-talet. Den nya digitala tekniken skulle göra världens samlade kunskap enkelt tillgänglig, och alla skulle ges större möjligheter att delta i det offentliga samtalet. Idag har vi lärt oss att det inte riktigt blev så.

Medverkar gör:
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholm Universitet
Carl Heath, senior researcher på RISE, Research Institutes of Sweden
Charlotte Ingvar-Nilsson, Generaldirektör, Myndigheten för press, radio och tv

Eventet är online och kostnadsfritt.

Här kan du läsa mer och anmäla dig!

Foto: Kristina Alexanderson