Välkommen på nätverksträff med Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder. Temat för träffen är ”Hur vi lär tillsammans med begränsade resurser”.

När vi har begränsade resurser, ekonomiskt eller tidsmässigt, hur gör vi för att skapa lärande under dessa förutsättningar? Vilka verktyg och möjligheter finns som gör att vi kan lära och samverka över biblioteksgränser? Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder bjuder in till en träff med både teori och praktik där vi tillsammans utforskar dessa frågor.

Datum: 7 april 2022
Tid: 14.00-17.00
Plats: Digital träff.

Program

14.00 Samordningsgruppen hälsar välkomna: Information om eftermiddagens upplägg

14.10 Föreläsning: Nätverken som kunskapsöverföring
Karin Ågren
, verksamhetsutvecklare bibliotek Region Uppsala, utgår från slutsatserna i sitt examensarbete där nätverkens betydelse för kunskapsöverföring analyseras. Vilken betydelse har nätverken för vår profession idag och vad händer om/när nätverken flyttar ut i den privata sfären på grund av nedskärningar?

14.40 Lärande i praktiken
Hanna Berg Carlsson, skolbibliotekarie på Jenny Nyströmsskolan och kontaktperson för expertnätverket för skolbibliotek svarar på frågor om hur kunskapsöverföring sker när tiden är knapp och möjligheterna få.

15.00 Paus

15.15 Kollegial handledning
Hur kan jag använda mina kollegor för att få input när jag står inför ett problem? Kollegial handledning handlar om att sätta ord på en i många fall tyst kunskap. Vi tittar på några modeller för handledning och provar på en av dem i grupp.

16.15 Digitala verktyg för kunskapsöverföring
Vi tar en titt på digitala verktyg tillsammans med pedagogen Christoffer Krämer på Digiteket.

16.45 Sammanfattning och kort utvärdering samt några ord från samordningsgruppen

17.00 Tack för idag!

Anmälningsinformation:
  • Anmälan senast: 1 april 2022
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Till anmälan