Är du bibliotekarie, pedagog, arbetar inom elevhälsan eller på annat sätt är intresserad av ungdomars läsning? Nu arrangerar MTM en fortbildningsdag för dig.

Du kan välja om du vill delta på hybridkonferensen på plats i Malmö (Studio, Nordenskiöldsgatan 24) eller digitalt. För dig som deltar på plats avslutas dagen med en lätt lunch klockan 12. Studiedagen är kostnadsfri.

Program

9.00–9.40 Språkdidaktik för yrkeslärare – Utmaningar och möjligheter

Jenny Edvardsson pratar om hur man som pedagog kan arbeta med elever med varierande språkliga förutsättningar.  Jenny är utbildad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk inom SFI.  Hon arbetat i skolans värld sedan slutet av 1990-talet och är nu verksam vid Högskolan Kristianstad. Hon är författare till en lång rad böcker om läsning.

9.40–10.20 Boksamtal i klassrummet.

Anna Klaar (skolbibliotekarie) och Helena Martinsson (svensklärare) från Jacobskolan i Hässleholm pratar om sitt gemensamma arbete med boksamtal i klassrummet.

10.20–10.40 Paus

10.40-11.00 Min skolgång med dyslexi – Viktor Rönnberg har dyslexi och går på gymnasiet. Han berättar om sin skolgång. Vad han får för stöd från skolan och vad som fungerade bra och mindre bra för honom.

11.00-11.40 Så fungerar det med studiestöd på universitet och högskola – Bibliotekarie från universitetsbibliotek (Malmö) berättar hur det fungerar när nya studenter som är behov av tillgängliga medier börjar på universitetet. De presenterar även en undersökning som gjordes 2022 av studenternas upplevelse att studera med talböcker och stödprogram.

11.40-12.00 Stöd från MTM och SPSM

MTM och SPSM presenterar vilket stöd man som pedagog och bibliotekarie kan få från de olika myndigheterna.

12.00 Lätt lunch serveras för de som deltar på plats i Malmö.

Läs mer här