IFLA WLIC 2020 är inställt.

IFLA meddelar att deras årsmöte (General Assembly) kommer att kommer att organiseras någon gång innan den sista november 2020.

Man meddelar också att planeringen för WLIC i Rotterdam 2021 fortskrider samt att WLIC 2022 kommer att förläggas till Dublin istället för Nya Zeeland, som inte kommer att kunna ha sin konferensanläggning klar i tid till dess.