Välkommen att delta i vårens fysiska möte med Svensk biblioteksförenings expertnätverk för service till studenter med läs- och skrivnedsättning på högskola och universitet. Den här gången är träffens teman introduktionssamtalet, tillgänglig lärmiljö och lyssningsläsning.

Datum: 14–15 maj 2024
Tid: 12:00 – 12:00 (lunch till lunch)
Plats: Göteborgs Universitetsbibliotek, Pedagogiska biblioteket. Adress: Pedagogen A Utsikten, Västra Hamngatan 25. Hållplats Grönsakstorget.

Program dag 1, 14 maj

12.00 Drop in-lunch. Ange i anmälan om du vill delta.

13.00 Välkomna! Praktisk information.

13.05 Att skapa en tillgänglig lärmiljö
Anna Jälknäs och Heidi Wåxberg, samordnare för pedagogiskt stöd på Göteborgs universitet respektive Chalmers tekniska högskola och författare till boken Skapa en tillgänglig lärmiljö: högskolepedagogens handbok.

14.15 Fika

14.30 Gruppdiskussion: Introduktionssamtalet – så funkar det hos oss
Introduktionssamtalet är en bas i vårt arbete. Men vi pratar sällan om vad vi tar upp där och det ser nog ganska olika ut på olika lärosäten. Här lär vi av varandra och tar med oss bra exempel. Sessionen inleds med några exempel från olika lärosäten, därefter gruppdiskussioner.

16.30 Slut för dagen

18:30 Gemensam middag på egen bekostnad för den som vill. Bekostas av deltagarna själva. Ange i din anmälan om du vill delta på middagen så vi vet hur många vi ska boka bord för.

Program dag 2, 15 maj

09.00 Workshop inklusive fika: Vägledning kring lyssningsläsning i högre utbildning
Lisa Olsson Dahlquist, fil.dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och MTM:s verksamhetsutvecklare för forskningsfrämjande.
På nätverksträffen i Lund VT 2023 berättade MTM om en kunskapsöversikt kring lyssningsläsning som en del i arbetet med att ta fram en vägledning som riktar sig till lärosätesbibliotekarier. Här presenterar de tillsammans med föreningen Vetenskap & Allmänhet det pågående arbetet som innefattar en forskningsöversikt och användarstudier. Syftet med workshopen är både att informera och att samla kompletterande perspektiv från oss, baserade på våra erfarenheter av att arbeta med studenter i behov av lyssningsläsning. Forskningsöversikten har precis publicerats och kan läsas via denna länk: Lyssningsläsning i högre utbildning.pdf

11.30 Visning av Pedagogiska biblioteket

12.00 Avslutning

Anmälningsinformation:

  • Anmälan senast: 6 maj 2024
  • Begränsat antal deltagare (max 24)
  • All förtäring på arrangemang av Svensk biblioteksförening är vegetarisk. Ange i anmälan om du har annan kostavvikelse, t ex vegan.
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här, länk öppnas i nytt fönster!

Kontaktpersoner:
Kontaktperson för nätverket samt träffen under mars: Moa Stockstad, Södertörns högskola. Tel 070-367 13 88, e-post moa.stockstad@sh.se
Kontaktperson för träffen (tillgänglig efter 2 april): Charlotta Höckerfors, Göteborgs universitet. Tel 031-786 13 54, e-post charlotta.hockerfors@ub.gu.se

Anmälan via medlemssidan
Svensk biblioteksförening går nu över till att använda medlemssidan för kommunikation och anmälningar till evenemang. När du trycker på knappen Till anmälan nedan, kommer du till medlemssidan. Om det är första gången du loggar in behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”.

När du har loggat in väljer du ”Kommande evenemang” och anmäler dig. Kontakta info@svbib.se om du har några frågor om inloggningen.  Kom ihåg att du endast kan skapa lösenord med den e-postadress du anmält till föreningens medlemsregister.

Till anmälan