Hur ser biblioteksverksamheten ut på våra skolor idag och hur kan den utvecklas? Välkommen till en öppen föreläsning och rapportlansering med forskaren Pamela Schultz Nybacka.

Sedan 2017 har Pamela Schultz Nybacka haft i uppdrag av Kungliga biblioteket och nationell biblioteksstrategi att genomföra en fördjupad forskningsstudie kring skolbiblioteken. Undersökningen är inriktad på fallstudier och handlar om skolbibliotekens betydelse pedagogiskt, organisatoriskt och för elevers resultat och måluppfyllelse. Genom att undersöka framgångsrika exempel fördjupar Pamela Schultz Nybackas studie förståelsen kring skolbibliotekens utmaningar och pekar ut konkreta utvecklingsmöjligheter.

Alla som kommer till föreläsningen får ett exemplar av rapporten som släpps i samband med föreläsningen.

Anmälan: Fri entré. Ingen föranmälan och begränsat antal platser så kom i god tid. Biblioteket öppnar kl. 9.00. Lämna dina ytterkläder i den publika garderoben intill entrén.

Frågor – kontakt: eva.enarson@kb.se

Följ nationell biblioteksstrategis arbete på: https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/ 

Varmt välkomna!

Marja Haapalainen, enheten för nationell samverkan vid Kungliga biblioteket
Pamela Schultz Nybacka, forskare vid Södertörns högskola
Eva Enarson, nationell biblioteksstrategi vid Kungliga biblioteket