Indgang til adgang? Temadag om Open Access

E-LABYRINTEN: Indgang til adgang? Temadag i Spisehuset i DGI-byen, Køpenhavn

Grøn, gylden, bronze – open acess kommer i mange farver, og i den bedste af alle verdener burde det gøre ny viden tilgængelig for alle. Men holder det, og gælder det også forskningsdata? Vi giver et bud på tingenes tilstand og præsenterer nogle tiltag, som måske kan hjælpe os et stykke ad vejen.

Deltagergebyr:

Medlem: 800 kr
Ikke-medlem: 1050 kr

Mødested:

Spisehuset i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V – se kort over DGI-Byen