Persondata har blivit ett slags valuta på en digital marknad och har kallats för ”den nya oljan”.
I takt med framväxten av persondata-drivna marknader blir det allt viktigare att reflektera kring vilka spår vi som konsumenter av digitala tjänster lämnar efter oss och vilka konsekvenser det kan få. I det här sammanhanget ställs frågor om kunskap, tillit och integritet på sin spets och kanske bör vi tala om behovet av en ny form av data-literacy.Hur kan vi arbeta för en ökad medvetenhet om hur vår persondata lagras och används? Hur kan vi ta kontroll över hur vår data registreras och används? Och vem bär ansvar för vad?

Stefan Larson är docent i Teknik och social förändring vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om hur personlig integritet och frågor kring tillit och legitimitet utmanas i ett digitalt samhälle.

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs för att lyssna på föreläsningen.

Efteråt fortsätter de som vill till närliggande pub!