Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne och SFIS Sydsverige bjuder in till ett tillfälle till erfarenhetsutbyte om biblioteks internationella arbete. Vi kommer att få lyssna på tre bibliotekarier från tre sydsvenska forskningsbibliotek som berättar om sina erfarenheter och projekt. Vi avslutar med en paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Program:

  • 15:30-16:00 — Annsofie Olsson, bibliotekarie på Malmö universitet, berättar om utvecklingsprojektet som Svensk biblioteksförening driver sedan 2013 tillsammans med Kenya Library Association (KLA). – https://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/the-next-frontier-fornyat-samarbete-med-kenya-library-association/
  • 16:00-16:30 — Lena Olsson, bibliotekarie på Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätts bibliotek, som är anknutet till Lunds universitet, berättar om stödet institutet ger bibliotek med inriktning på juridik och mänskliga rättigheter i Asien, Afrika och Centraleuropa. – https://rwi.lu.se/about-rwis-library/
  • 16:30-17:00 — Anna Stockman, bibliotekarie på Blekinge Tekniska Högskola, berättar om hur BTH:s bibliotek, i samarbete med bibliotekshögskolan i Borås, har arbetat med kompetensutveckling på universitetsbibliotek i Rwanda och Moçambique med finansiering från Sida. – https://m.youtube.com/watch?v=RJw3soq4FsQ
  • 17:00-17:30 — Panelsamtal, frågor, diskussion

Tid: 14 november 15:30–17:30
Plats: Rum C528, Orkanenbiblioteket, Malmö universitet

Vi bjuder på lättare fika. Arrangemanget är öppet för alla enskilda medlemmar i föreningarna ovan.

Anmälan: https://forms.gle/SY3vhrUsRN2xh64K6
Frågor? Hör av dig till anja.hoppe[at]htbibl.lu.se