Nu är intresseanmälan öppen för Re:Learn – en plattform för kollaborativt lärande om undervisning i akademisk informationskompetens.

Att kunna söka, kritiskt granska och själv använda vetenskaplig information, till exempel genom att behärska ett akademiskt skrivande ingår i den akademiska informationskompetens som är ett av de grundläggande målen i högskolelagen. Hur kan vi som arbetar med dessa frågor gemensamt lära av varandra för att på ett bättre sätt stödja och utveckla studenters lärande? Det är utgångspunkten för Re:Learn, ett utvecklingsprojekt finansierat av Svensk biblioteksförening.

Våren 2021 gavs den första omgången av ReLearn och under hösten 2024 kommer ett antal bibliotekarier och skrivhandledare på nytt att ges tillfälle att tillsammans utforska frågor kopplade till akademisk informationskompetens med särskilt fokus på generativ AI. Du som är intresserad kommer att kunna läsa mer om projektet på dess webbplats som kontinuerligt kommer att fyllas på med mer och uppdaterad information.

En ny omgång av Re:Learn startar den 4 november till och med 6 december 2024.

Läs mer via Re:Learns webbplats.