Var med oss och fira att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt och Sverige formellt blev en demokrati!

Välkommen till inspirations- och fortbildningsdag om litteratur och text i rösträttsrörelsen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 23 maj 13.00-16.00. För att förändra fördomar och skapa gemenskap använde sig rösträttsrörelsen också av litteratur, sång och musik. Vi kommer att få höra föreläsningar om rösträttsrörelsen fram till idag, skådespelare läsa ur texter av bl.a. Frigga Carlberg och Selma Lagerlöf samt visartister framföra några av rösträttens sånger. Mer information och anmälan på Kultur i Västs hemsida.

http://www.kulturivast.se/jamstalldhet/jag-hafdar-min-plats-och-jag-krafver-min-ratt-om-litteratur-och-text-i