Inställt

P.g.a. rådande omständigheter ställer vi in julminglet i Hässleholm.