Svensk biblioteksförening är medarrangör för konferensen ’Kan man forska om samtiden i framtiden?’ som hålls på Kungliga biblioteket den 24 november. Anmälan är nu öppen via KB:s hemsida.

Dagen kommer att handla om forskning inom sociala medier, onlinespel och spelkulturer, samt de möjligheter digitala forskningsmetoder ger. Det blir också samtal kring de juridiska, tekniska och praktiska utmaningarna med att bevara och tillgängliggöra digitalt material – och hur vi gemensamt kan hitta lösningar.

Samhällets digitalisering ställer nya krav på tillgång till forskningsmaterial. Vad betyder den snabba produktionen av digitalt material för våra kulturarvsinstitutioner, arkiven, biblioteken och museerna? Att bevara samtiden är en förutsättning för framtida forskning, men i nuläget finns inga färdiga lösningar. Enligt rapporten ”Plikten under lupp” som Kungliga biblioteket lämnade över till regeringen i dagarna, har pliktlagstiftningen stora brister och behöver revideras. Den snabba medieutvecklingen försvårar också insamlandet tekniskt. Vilka krav ställer forskningen på materialet för att det ska kunna användas och analyseras även om några decennier? 25 år efter internets genomslag har vi en etablerad nätkultur och en politisk retorik om digitalt först och öppen tillgång till forskning, men hur skapar vi förutsättningar för att samla in, bevara och beforska samtiden i ett längre perspektiv?

Bland de medverkande:
Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering KTH
Björn Magnusson Staaf, arkeolog och muséolog vid Lunds universitet
Beate Eellend, samordnare ”öppen tillgång och vetenskaplig publicering” på KB
Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie
Jonas Holm, jurist, Stockholms universitet
samt flera forskare, jurister och representanter för kulturarvsinstitutioner

Konferensen är kostnadsfri.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Kungliga bibliotekets samverkansgrupp för strategisk och pliktrelaterad insamling, SUHF, Riksarkivet och Svensk biblioteksförening.

Konferensinbjudan och anmälan på KB:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

Program för konferensen (pdf, nytt fönster)